Foto banneru

Historie Lipovky

O hotelu a restauraci Lipovka

Společnost Hotel Greiner s. r. o. byla založena v roce 1990. Společnost je tvořena ryze českým kapitálem.

Historie hájovny

Kousek od naší restaurace dříve stála hájovna, která v roce 1951 byla zničena požárem.
Z obecní kroniky:
V roce 1951 je v kronice zaznamenán kriminální případ J. Pilčíka, který žil trvale v Senci. Byl to starší občan, bývalý námořník a oběti svých činů vyhledával mezi lidmi, kteří měli zájem o nelegální překročení hranice. Při domovní prohlídce bylo nalezeno mnoho šatstva a prádla. Čin, který byl spáchán v okolí Nekmíře v polesí zvaném Lipovice, spáchal v únoru roku 1951. Obětí se stal pan Rayer, bývalý majitel fotozávodu v Plzni. Vrah osobu zabil a aby zahladil stopu, polil osobu petrolejem, poházel slámou a zapálil, tím zapříčinil požár, který se rozrostl a kterému podlehla celá hájovna. Pátráním byla teprve v srpnu zjištěna totožnost oběti. Než byl dopaden vrah oběti, spáchal další vraždu. Další obětí byla manželka pana Rayera. Její tělo bylo nalezeno poblíž obce Senec v tzv. Pískovišti. V kronice je zapsáno, že všichni doufají, že viníka čeká spravedlivý trest. Ten ve vězení spáchal sebevraždu.
Upozornění: V obecní kronice je u obětí uvedeno jiné jméno, správně má být Balley. Rodinné vztahy jsou zde také uvedeny jinak, než byla skutečnost. Viz odkaz na stránku muzea zla.